Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71113
Title: Triển vọng tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022
Authors: Michael Kokalari
Keywords: Thị trường
Chứng khoán
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích trong 18 tháng qua, số lượng tài khoản đầu tư chứng khoán mở mới rất lớn, tuy nhiên tỷ lệ người Việt Nam đầu tư trên thị trường vẫn là con số khiêm tốn so với quy mô dân số. Nếu thị trường Việt Nam đi theo quỹ đạo tương tự như Đài Loan, số lượng nhà đầu tư chứng khoán có thể sẽ tăng gấp ba lần trong mười năm tiếp theo.
Issue Date: 2022-02-10
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.