Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71150
Title: Biện pháp thu thập, chuyển hóa, sử dụng chứng cứ điện tử trong vụ án sử dụng công nghệ cao
Authors: Cao Anh Đức, Ngô Thị Bích Thu
Keywords: Điện tử
Chứng cứ
Công nghệ cao
Chứng cứ điện tử
Abstract: Bài viết phân tích tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam; một số hạn chế, tồn tại trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; các quy định về chứng cứ điện tử, biện pháp thu thập, lưu trữ, chuyển hóa, sử dụng chứng minh trong các vụ án hình sự.
Issue Date: 2021-12-30
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.