Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71390
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Thị Thu Hòa, Trần Ngọc Quyên-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71390-
dc.description.abstractBài viết đề cập đến một số nội dung như: Hệ thống tổ chức bộ máy hành chính của thực dân Pháp trước khi thành lập Liên bang Đông Dương (1858-1887); sau khi thành lập Liên bang Đông Dương (1887-1945)-
dc.format.extent6 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu châu Âu số 06 năm 2010vi
dc.subjectBộ máy hành chínhvi
dc.subjectThực dân Phápvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleBộ máy hành chính của thực dân Pháp ở Việt Nam giai đoạn I858-I945vi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu châu Âu số 06 năm 2010-
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.