Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71442
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorTrần Thị Thanh Huyền-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71442-
dc.description.abstractBài viết đề cập đến một số vấn đề như: Vài nét về Chính sách Nông nghiệp chung; Tác động của Chương trình cải cách CAP năm 2003 đối với các nước EU; Thu nhập từ nông nghiệp-
dc.format.extent12 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu châu Âu số 08 năm 2010vi
dc.subjectChính sách nông nghiệpvi
dc.subjectCải cách chính sáchvi
dc.subjectNông nghiệpvi
dc.subjectEUvi
dc.titleTác động của cải cách chính sách nông nghiệp chung năm 2003 đối với các nước EUvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu châu Âu số 08 năm 2010-
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.