Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71457
Title: Hợp tác kinh tế giữa Viễn đông Nga và Đông Bắc Trung Quốc (1991-2009)
Authors: Nguyễn Thanh Thủy
Keywords: Hợp tác kinh tế
Đông Bắc Trung Quốc
Viễn đông Nga
Abstract: Bài viết trình bày nội sung sự phát triển của hợp tác giữa Viễn Đông Nga với Đông Bắc Trung Quốc đã và đang là một yếu tố cốt yếu đảm bảo cho việc hiện thực hóa những mong muốn của hai nước về an ninh, ổn định
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 10 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 10 năm 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.