Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71496
Title: Nguyên tắc hoàn thiện cơ chế liên quan đến hạn chế quyền con người ở Việt Nam
Authors: Đinh Thế Hưng
Keywords: Quyền con người
Abstract: Bài viết nhận định dưới góc độ pháp lý đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết liên quan đến hệ thống pháp luật khi xã hội lâm vào tình trạng bất thường (đại dịch) ở tầm Hiến pháp cho đến các quy định cụ thể. Trong quá trình thực hiện các giải pháp chống dịch, hàng loạt các biện pháp mạnh mẽ được áp dụng: cách ly, phong tỏa, hạn chế đi lại, xử lý vi phạm…
Issue Date: 2020-03-21
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.