Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71510
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorLưu Trần Phương Thảo, Nguyễn Thanh Hiền-
dc.date.issued2019-01-28-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71510-
dc.description.abstractTrong bài viết, tác giả phân tích quyền lợi của lao động nữ mang thai theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật bảo hiểm xã hội. Qua việc đánh giá những thành tựu và hạn chế trong quy định pháp luật hiện hành, tác giả bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ mang thai và nâng cao hiệu quả thực thi trong thực tiễn.-
dc.format.extent8 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Tòa án nhân dânvi
dc.subjectLao độngvi
dc.subjectLao động nữvi
dc.subjectMang thaivi
dc.subjectLao động nữ mang thaivi
dc.titlePháp luật về bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ mang thaivi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Tòa án nhân dân-
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.