Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71517
Title: Quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga (2001-2010)
Authors: Nguyễn Sinh Cúc
Keywords: Quan hệ kinh tế
Việt Nam
Liên bang Nga
Abstract: Bài viết trình bày bối cảnh mối quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, mối quan hệ trong giai đoạn 2001-2010 và triển vọng trong tương lai
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 11 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 11 năm 2010
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNCCCADT11.2010_QH kt VN- LBN (2001-2010).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 470,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.