Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71554
Title: Phát biểu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII
Authors: Võ Nguyên Giáp
Keywords: Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
60 năm Quốc hội Việt Nam
Quốc hội
Lịch sử
Phát biểu
328.597 K600y
Abstract: Tác giả giới thiệu những tư liệu lịch sử vô cùng quý báu của Quốc dân Đại hội Tân Trào và cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên; những tiến bộ của Quốc hội và nhắc nhở phải nhớ và làm theo lời Bác dạy.
Publisher: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Issue Date: 2006-04-01
Type: Phát biểu
Extent: Tr 66-69; PDF/A
Method: Kỷ yếu gặp mặt kỷ niệm 60 năm quốc hội Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/12/2005 và tại Hà Nội, ngày 4/1/2006; Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.