Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71583
Title: Những điểm mới, đột phá trong chủ trương của đảng nhằm hoàn thiện thể chế, phát huy nguồn lực đất đai, tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Authors: Nguyễn Hồng Sơn
Keywords: Đất đai
Quản lý
Sử dụng đất
Abstract: Bài viết phân tích những điểm mới lớn, đột phá này và làm rõ những yêu cầu trong chủ trương của Đảng đối với hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất, phát huy nguồn lực đất đai, tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Issue Date: 2022-09-18
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 12 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Kinh tế Trung ương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 28. Nguyễn Hồng Sơn Ban KTTW-Điểm mới NQ18.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 610,52 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.