Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71585
Title: Vai trò của hoạt động kinh doanh bảo hiểm đối với sự phát triển của Kinh tế - xã hội Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Chính
Keywords: Bảo hiểm
Kinh doanh bảo hiểm
Vai trò của kinh doanh bảo hiểm
Phát triển kinh tế - xã hội
Abstract: Bài viết trình bày các nội dung về: Tình hình phát triển thị trường bảo hiểm ở Việt Nam; Các hạn chế và nguyên nhân; Giải pháp nâng cao vai trò kinh tế - xã hội của hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam
Issue Date: 2022-09-18
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 8 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Kinh tế quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 32. Khoa BH NEU -Vai trò của Bảo hiểm.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 457,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.