Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71592
Title: Các thách thức và cơ hội của thị trường bất động sản Việt Nam trong tiến trình phục hồi sau đại dịch
Authors: Lê Hoàng Châu
Keywords: Thị trường bất động sản
Bất động sản
Phục hồi
Abstract: Báo cáo phân tích một số nguyên nhân dẫn đến các trình trạng nêu trên và đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chể, chính sách pháp luật về đất đai cũng như các quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Issue Date: 2022-09-18
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 21 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24. Hiệp hội BĐS HCM-TT BĐS VN sau đại dịch CoViD-19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 798,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.