Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71593
Title: Một số vấn đề pháp lý đối với thị trường bất động sản du lịch ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Vấn đề pháp lý
Thị trường
Bất động sản du lịch
Việt Nam
Abstract: Bài viết đi sâu phân tích, đánh giá, làm rõ một số vấn đề pháp lý đối với thị trường bất động sản (BĐS) du lịch ở nước ta hiện nay nhằm nhận diện những “khoảng trống” hoặc “kẽ hở” đang là rào cản, kìm hãm sự phát triển của phân khúc thị trường BĐS này. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất định hướng, giải pháp góp phần hoàn thiện khung pháp lý đối với thị trường BĐS du lịch nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư, sản xuất - kinh doanh của chủ đầu tư kinh doanh BĐS và bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia phân khúc thị trường BĐS này.
Issue Date: 2022-09-18
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 25 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Luật Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23. Nguyễn Quang Tuyến HLU - BĐS Du lịch.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 815,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.