Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71594
Title: Quản trị đất đai cấp tỉnh tăng cường khả năng cải thiện tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp
Authors: Đậu Anh Tuấn
Keywords: Đất đai
Quản trị công
PCI
Quản trị địa phương
Môi trường kinh doanh
Abstract: Bài viết này cung cấp một số đánh giá tổng quan về những vấn đề trong quản trị công về đất đai ở các tỉnh, thành phố hiện tại và nhu cầu cải thiện việc tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp. Thông qua kết quả phân tích chuyên sâu dữ liệu Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, bài viết này cung cấp một số phát hiện chính
Issue Date: 2022-09-18
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 12 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22. Đậu Anh Tuấn VCCI - Quan tri Dat dai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.