Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71595
Title: Khung pháp lý và giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toàn, lành mạnh, bền vững
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Trái phiếu
Phát triển thị trường
Trái phiếu doanh nghiệp
Abstract: Bài viết trình bày Khung pháp lý về phát hành trái phiếu doanh nghiệp được cập nhật đáp ứng yêu cầu quản lý, phù hợp với sự phát triển của thị trường.
Issue Date: 2022-09-18
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 7 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21. Bộ TC - Khung pháp lý thị trường TPDN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 429,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.