Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71608
Title: Nâng cao năng lực chống chịu, tính tự cường của nền kinh tế và thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội
Authors: Cấn Văn Lực
Keywords: Năng lực chống chịu
Tính tự cường
Nền kinh tế
Phục hồi
Phát triển
Abstract: Báo cáo này tập trung vào 4 nội dung chính: (i) Sự cần thiết phải nâng cao năng lực chống chịu, tính tự cường của nền kinh tế; (ii) Khung nghiên cứu về năng lực chống chịu của nền kinh tế; (iii) Đánh giá, đo lường năng lực chống chịu, tính tự cường của nền kinh tế Việt Nam; (iv) Một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực chống chịu, tính tự cường của nền kinh tế.
Issue Date: 2022-09-18
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 20 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Đào tạo và Nghiên cứu Ngân hàng đầu tư và phát triển
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8. Cấn Văn Lực - Nang cao nang luc chong chiu cua nen kinh te.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.