Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71609
Title: Bối cảnh quốc tế; tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2022 và triển vọng năm 2023
Authors: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Keywords: Kinh tế-xã hội
Tăng trưởng
Lạm phát
Kế hoạch
Abstract: Bài viết phân tích bối cảnh, dự báo tình hình thế giới, đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội Việt Nam năm 2022 và trình bày một số nội dung chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023.
Issue Date: 2022-09-18
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 6 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7. Bộ KHĐT- Boi canh KTXH 2022, trien vong 2023.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 601,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.