Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71610
Title: Mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội cho người dân, thúc đẩy việc làm bền vững trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Authors: Lâm Văn Đoan
Keywords: Lao động
Việc làm
An sinh xã hội
Phục hồi
Phát triển
Abstract: Bài viết đánh giá sự phục hồi của thị trường lao động sau đại dịch COVID-19, đồng thời phân tích một số vấn đề xã hội cần quan tâm trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Cuối cùng, bài viết đưa ra một số khuyến nghị chính sách an sinh xã hội và việc làm bền vững qua nghiên cứu của ILO.
Issue Date: 2022-09-18
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 19 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Ủy ban Xã hội của Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6. UB Xã hội - Mở rộng diện bao phủ ASXH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 636,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.