Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71613
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorĐặng Hùng Võ-
dc.date.issued2022-09-18-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71613-
dc.description.abstractBáo cáo này tập trung giới thiệu một số vấn đề có liên quan đến cơ chế chuyển dịch đất đai bắt buộc (Nhà nước thu hồi đất để giao, cho thuê đất); cơ chế chuyển dịch đất đai tự nguyện (nhà đầu tư chủ động thỏa thuận với những người đang sử dụng đất dựa theo cơ chế thị trường) và cơ chế “trung dung” tận dụng được điểm mạnh, khắc phục được điểm yếu của cả 2 cơ chế bắt buộc và tự nguyện được gọi là chuyển dịch đất đai “đồng thuận xã hội”. Báo cáo cũng tập trung vào phân tích cách thức đổi mới các chính sách về tài chính đất đai, kể cả những đổi mới cần thiết đối với hệ thống thuế liên quan đến đất đai-
dc.format.extent17 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.subjectChính sách đất đaivi
dc.subjectPhát triểnvi
dc.subjectNgữ cảnh mớivi
dc.titleHoàn thiện chính sách đất đai để phù hợp với ngữ cảnh mớivi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodDiễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3. Đặng Hùng Võ - Hoàn thiện CS đất đai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 464,93 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.