Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71614
Title: Tác động của chính sách đất đai đến thị trường bất động sản và giải quyết bất cập trong đấu giá đất
Authors: Hoàng Văn Cường
Keywords: Bất động sản
Đất đai
Quy hoạch
Đấu giá đất
Abstract: Trong phạm bài viết này, chỉ đề cập đến các vấn đề về thay đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi thời hạn sử dụng đất, thay đổi quy hoạch sử dụng đất; sự đồng bộ trong hệ thống thông tin đất đai và bất động sản, cơ chế điều tiết giá trị tăng lên từ đất tác động đến công tác quản lý thị trường bất động sản. Một số giải pháp căn bản được đề xuất nhằm giải quyết những bất cập trong đấu giá quyền sử dụng đất để ngăn ngừa các hành vi có tác động làm nhiễu loạn thị trường bất động sản.
Issue Date: 2022-09-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 8 tr, pdf
Method: Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/09/2022 tại Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Kinh tế Quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.