Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71740
Title: Tín dụng bao giờ được “giải thoát”?
Authors: Phương Thủy
Keywords: Tín dụng
Nợ xấu
Hệ thống tổ chức tín dụng
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng tỷ lệ nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng, những vướng mắc khi áp dụng pháp luật trong lĩnh vực tín dụng. Từ đó, kiến nghị một số giải pháp trong thời gian tới.
Issue Date: 2012-08-06
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Tín dụng bao giờ được giải thoát_BTC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 181,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.