Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71937
Title: Hiện trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giống, nuôi thương phẩm ngao/nghêu tại Việt Nam
Authors: Đỗ Huy Long
Keywords: Nuôi thương phẩm
Nuôi thương phẩm ngao/nghêu
Ngao
Nghêu
Abstract: Bài viết trình bày về: Tình hình nghiên cứu sản xuất giống nghêu tại Việt Nam; Hiện trạng nuôi thương phẩm nghêu; Dự báo thị trường xuất khẩu ngao/nghêu Việt Nam; Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển nuôi nghêu (ngao).
Issue Date: 2022-11-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 15 tr, pdf
Method: Phục vụ giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.