Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72172
Title: Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; người thứ ba có quyền khởi kiện?
Authors: Phan Duy Đô
Keywords: Chia tài sản chung
Vợ chồng
Thời kỳ hôn nhân
Người thứ ba
Quyền khởi kiện
Abstract: Bài viết trình bày các quan điểm trái người về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân và người thứ ba có quyền khởi kiện.
Issue Date: 2009-05
Type: Bài trích
Extent: 2 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 5 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.