Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/72313
Title: Nghiên cứu lựa chọn ứng dụng trò chơi vận động nâng cao tính tích cực của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi trong hoạt động giáo dục thể chất tại Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Phan Thị Mỹ Hoa
Issue Date: 2021-12-20
Type: Luận án, luận văn
Extent: 206 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan_van_LATS_Phan_Thi_My_Hoa.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38771
  • Size : 4,65 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_LATS_cua_NCS_Phan_Thi_My_Hoa.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38771
  • Size : 238,97 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • Trang_thong_tin_LATS_cua_NCS_Phan_Thi_My_Hoa.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38771
  • Size : 59 kB

  • Format : Microsoft Word • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.