Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72619
Title: Nguồn lực phát triển văn hóa: Từ chính sách đến thực tiễn
Authors: Phạm Duy Đức
Keywords: Văn hóa
Abstract: Bài viết trình bày quá trình ban hành chính sách và thực tiễn triển khai thực hiện chính sách khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích để hoàn thiện chính sách phát triển văn hóa trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-10-05
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 10 tr, pdf
Method: BVCG_Nghiên cứu chuyên đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Văn hóa Giáo dục, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 27.BVCG_ PHAM DUY DUC_NGUON LUC PHAT TRIEN VAN HOA _ 2022_VuVHGD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 339,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.