Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72620
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Tiến Thư-
dc.date.issued2022-10-14-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72620-
dc.description.abstractBài viết nêu tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, đánh giá chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; thành tựu đạt được, thực trạng thực hiện Luật di sản văn hóa và những kiến nghị-
dc.format.extent9 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsVụ Văn hóa Giáo dục, Văn phòng Quốc hộivi
dc.subjectBảo tồnvi
dc.subjectDi sản văn hóavi
dc.titleChính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóavi
dc.typeChuyên đề nghiên cứuvi
dc.source.methodBVCG_Nghiên cứu chuyên đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Việt Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 26.BVCG_NGUYENTIENTHU_ BAO TON GIA TRI VAN HOA_2022_VuVHGD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 371,74 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.