Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72620
Title: Chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
Authors: Nguyễn Tiến Thư
Keywords: Bảo tồn
Di sản văn hóa
Abstract: Bài viết nêu tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, đánh giá chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; thành tựu đạt được, thực trạng thực hiện Luật di sản văn hóa và những kiến nghị
Issue Date: 2022-10-14
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 9 tr, pdf
Method: BVCG_Nghiên cứu chuyên đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Văn hóa Giáo dục, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 26.BVCG_NGUYENTIENTHU_ BAO TON GIA TRI VAN HOA_2022_VuVHGD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 371,74 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.