Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72621
Title: Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới - thêm một góc nhìn về một nông thôn đáng sống
Authors: Đỗ Việt
Keywords: Văn hóa
Nông thôn mới
Kiến trúc
Văn hóa
Việt Nam
Nông thôn
Abstract: Bài viết trình bày một góc nhìn về giá trị của văn hoá trong xây dựng nông thôn mới đáng sống: không chỉ là nơi diễn ra hoạt động kinh tế mà còn là không gian văn hoá, không chỉ là không gian vật chất mà còn là tài nguyên phát triển, nông thôn cần được xem là một miền di sản; đề xuất kiến nghị liên quan đến văn hóa nông thôn.
Issue Date: 2022-10-25
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 5 tr, pdf
Method: BVCG_Nghiên cứu chuyên đề về xây dựng môi trường văn hóa, phát triển con người Việt Nam toàn diện
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Văn hóa Giáo dục, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 63 BVCG_DO VIET_GOC NHIN MOI VE VAN HOA NONG THON_2022_VuVHGD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 501,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.