Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72623
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorĐặng Văn Bài-
dc.date.issued2022-10-14-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72623-
dc.description.abstractBài viết tập trung bàn về nhu cầu hoàn thiện thể chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mà quan trọng nhất là Luật Di sản văn hoá nhằm cụ thể hoá và pháp điển hoá chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước tạo hành lang pháp lý rộng mở cho các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa.-
dc.format.extent7 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsVụ Văn hóa Giáo dục, Văn phòng Quốc hộivi
dc.subjectĐầu tưvi
dc.subjectDi sản văn hóavi
dc.subjectBảo tồnvi
dc.subjectVăn hóavi
dc.titleBàn về chính sách đầu tư cho hoạt động bảo tồn di sản văn hóavi
dc.typeChuyên đề nghiên cứuvi
dc.source.methodBVCG_Nghiên cứu chuyên đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Việt Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25.BVCG_DANG VAN BAI_DAU TU CHO HOAT DONG BAO TON_2022_VuVHGD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 598,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.