Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72630
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorCao Thị Hà-
dc.date.issued2022-07-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72630-
dc.description.abstractHoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Bài viết đưa ra một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân trong thời gian tới.-
dc.format.extent4 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Tổ chức nhà nướcvi
dc.subjectKiểm soát quyền lựcvi
dc.subjectNhà nướcvi
dc.subjectPhòng, chống tham nhũngvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectTham nhũngvi
dc.titleHoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Namvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Tổ chức nhà nước số 7 năm 2022-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN7.22.Hoan thien co che_kiem soat quyen luc_tham nhung_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.