Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72631
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Thị Thu Vân-
dc.date.issued2022-07-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72631-
dc.description.abstractDựa trên phân tích dữ liệu tình huống ở Việt Nam và các quốc gia về chuyển đổi Chính phủ số trong đại dịch Covid-19, bài viết đưa ra những khuyến nghị ở cấp quốc gia và khu vực về chuyển đổi Chính phủ số đáp ứng yêu cầu của quản trị nhà nước trong phòng, chống đại dịch Covid-19 và những tình huống bất thường tương tự có thể xảy ra.-
dc.format.extent5 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Tổ chức nhà nướcvi
dc.subjectChính phủ sốvi
dc.subjectĐại dịch Coid-19vi
dc.subjectQuản trị nhà nướcvi
dc.titleChuyển đổi chính phủ số trong đại dịch Covid-19 và khuyến nghị chính sách ứng phó tình huống bất thường đáp ứng yêu cầu quản trị nhà nướcvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Tổ chức nhà nước số 7 năm 2022-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.