Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72731
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorLê Quốc Vinh-
dc.date.issued2022-10-25-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72731-
dc.description.abstractBài viết trình bày về vai trò của đầu tư công trong phát triển văn hóa, của đầu tư tư nhân; việc tìm kiếm phương thức đầu tư cho văn hóa; Hợp tác đối tác công tư và một số suy nghĩ cụ thể cho Hà Nội.-
dc.format.extent10 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsVụ Văn hóa Giáo dục, Văn phòng Quốc hộivi
dc.subjectHợp tác công tưvi
dc.subjectCông nghiệp văn hóavi
dc.subjectHà Nộivi
dc.subjectVăn hóavi
dc.titleMột số vấn đề về hợp tác trong phát triển công nghiệp văn hóavi
dc.typeChuyên đề nghiên cứuvi
dc.source.methodBVCG_Chuyên gia nghiên cứu chuyên đề về công nghiệp văn hóa-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.