Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72795
Title: Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động - từ quy định của pháp luật đến thực tiễn áp dụng
Authors: Vũ Thị Thu Hiền
Keywords: Chấm dứt hợp đồng lao động
Người sử dụng lao động
Abstract: Bài viết trình bày về quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ trong trường hợp NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng; quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ khi NLĐ thuộc trường hợp lao động cao tuổi.
Issue Date: 2010-02
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 2 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.