Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/72801
Title: Một số kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND (Tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh)
Authors: Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh
Keywords: Hội đồng nhân dân
Tỉnh thành phố trực Trung ương
Đại biểu Hội đồng nhân dân
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Trà Vinh
328.597 K600y
Abstract: Tham luận cung cấp thông tin về tổ chức và điều hành tốt kỳ họp HĐND, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục của Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh.
Issue Date: 2014
Type: Tham luận
Extent: Tr 527- 529; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Công tác đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.