Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72801
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.temporalThư viện Quốc hội-
dc.creatorViện Nghiên cứu lập pháp-
dc.date.issued2023-01-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72801-
dc.description.abstractNội dung chuyên đề góp ý vào các vấn đề chính sách, đồng thời kết hợp với đóng góp ý kiến vào những điều, khoản cụ thể của Dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.-
dc.format.extent20 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsViện Nghiên cứu lập phápvi
dc.subjectQuy hoạchvi
dc.subjectQuy hoạch tổng thể quốc giavi
dc.subjectQuy hoạch tổng thểvi
dc.titleGóp ý dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050vi
dc.typeChuyên đề nghiên cứuvi
dc.source.methodViện Nghiên cứu lập pháp-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.