Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72802
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.temporalThư viện Quốc hội-
dc.creatorTrịnh Ngọc Cường, Lê Thu Hoài, Nguyễn Thị Hải Hà và Thư viện Quốc hội-
dc.date.issued2023-01-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72802-
dc.description.abstractChuyên đề được cấu trúc làm 02 phần với nội dung giới thiệu về: (i) Quan niệm về quy hoạch tổng thể quốc gia của một số nước trên thế giới; (ii) Giới thiệu quy hoạch tổng thể quốc gia của một số nước trên thế giới, bao gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Canada.-
dc.format.extent26 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsThư viện Quốc hộivi
dc.subjectQuy hoạchvi
dc.subjectQuy hoạch tổng thểvi
dc.subjectQuy hoạch tổng thể quốc giavi
dc.subjectHàn Quốcvi
dc.subjectTrung Quốcvi
dc.subjectThái Lanvi
dc.subjectNhật Bảnvi
dc.subjectHoa Kỳvi
dc.subjectCanadavi
dc.titleKinh nghiệm một số nước về quy hoạch tổng thể quốc giavi
dc.typeChuyên đề nghiên cứuvi
dc.source.methodThư viện Quốc hội-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.