Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72892
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorPhạm Thái Quốc-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72892-
dc.description.abstractBài viết phân tích nguyên nhân và những thay đổi, cải cách Chính phủ của Trung Quốc sau khi gia nhập WTO.-
dc.format.extent13 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu Trung Quốcvi
dc.subjectTrung Quốcvi
dc.subjectCải cáchvi
dc.subjectChính phủvi
dc.subjectWTOvi
dc.titleTrung Quốc: Cải cách Chính phủ sau khi gia nhập WTOvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 4(62) – 2005-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.