Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/72899
Title: Nghiên cứu và phát triển một số kỹ thuật che giấu thông tin nhạy cảm trong khai phá hữu ích cao
Authors: Huỳnh Triệu Vỹ
Issue Date: 2023-03-06
Type: Luận án, luận văn
Extent: 5 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1._Toan_van_luan_an.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\41566\Ho_so_gui_Bo_Huynh_Trieu_Vy
  • Size : 1,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 0._Phu_luc_Bia_luan_an.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\41566\Ho_so_gui_Bo_Huynh_Trieu_Vy
  • Size : 55,59 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1064_QD_TL_Hoi_dong_cham_luan_an_tien_si_cap_co_so_Huynh_Trieu_Vy_khoa_30.PDF
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\41566\Ho_so_gui_Bo_Huynh_Trieu_Vy
  • Size : 627,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2._Tom_tat_tieng_Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\41566\Ho_so_gui_Bo_Huynh_Trieu_Vy
  • Size : 795,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3._Tom_tat_tieng_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\41566\Ho_so_gui_Bo_Huynh_Trieu_Vy
  • Size : 685,61 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4._Thong_tin_dong_gop_moi_tieng_Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\41566\Ho_so_gui_Bo_Huynh_Trieu_Vy
  • Size : 391,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5._Thong_tin_dong_gop_moi_tieng_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\41566\Ho_so_gui_Bo_Huynh_Trieu_Vy
  • Size : 232,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6._Trich_yeu_luan_an_tieng_Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\41566\Ho_so_gui_Bo_Huynh_Trieu_Vy
  • Size : 370,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 7._Trich_yeu_luan_an_tieng_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\41566\Ho_so_gui_Bo_Huynh_Trieu_Vy
  • Size : 156,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.