Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72899
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorKurihara, Hirohide-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72899-
dc.description.abstractBài viết phân tích vai trò của chính quyền địa phương trong “Hai hành lang, một vành đai kinh tế” Việt Nam – Trung Quốc. Từ đó, rút ra kết luận, triển vọng trong tương lai và kiến nghị đối với Việt Nam.-
dc.format.extent12 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu Trung Quốcvi
dc.subjectTrung Quốcvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectKinh tếvi
dc.subjectHai hành lang, một vành đaivi
dc.subjectChính quyền địa phươngvi
dc.titleVai trò của chính quyền địa phương trong “Hai hành lang, một vành đai kinh tế” Việt Nam – Trung Quốcvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 4(128) – 2012-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.