Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72918
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorPhạm Ngọc Thạch-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72918-
dc.description.abstractBài viết phân tích những khó khăn, cách tiếp cận và triển vọng xây dựng Nhà nước pháp trị tại Trung Quốc trong tương lai.-
dc.format.extent10 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu Trung Quốcvi
dc.subjectTrung Quốcvi
dc.subjectNhà nướcvi
dc.subjectPháp trịvi
dc.subjectXây dựngvi
dc.titleVấn đề xây dựng Nhà nước pháp trị tại Trung Quốcvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 2(72)-2007-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.