Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/72920
Title: Giải pháp nâng cao an toàn cho giao thức định tuyến trong mạng MANET
Authors: Lê Đức Huy
Issue Date: 2023-12-26
Type: Luận án, luận văn
Extent: 190 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1._Luan_An_Le_Duc_Huy_BVHV.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\43405
  • Size : 2,87 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2._Tom_tat_luan_an_Tieng_Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\43405
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3._Tom_tat_luan_an_Tieng_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\43405
  • Size : 1,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4._DM_Cong_trinh_cong_bo_Le_Duc_Huy.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\43405
  • Size : 6,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NCS._Mau_4-HV_Trang_thong_tin_dong_gop_moi_TV_TA.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\43405
  • Size : 15,9 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • QD_1477_ngay_22.12.23_vv_thanh_lap_HD_danh_gia_cap_HV_Le_Duc_Huy_0001.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\43405
  • Size : 913,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.