Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72932
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorĐỗ Minh Cao-
dc.date.issued2014-07-31-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72932-
dc.description.abstractBài viết nhận định vấn đề an ninh, xung đột tại Biển Đông (sau này: vấn đề Biển Đông) trở nên căng thẳng hơn trong những năm gần đây không thể được giải quyết nếu thiếu sự cố gắng chung của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là nỗ lực chung của tất cả các nước có lợi ích liên quan.-
dc.format.extent16 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu Trung Quốcvi
dc.subjectTrung Quốcvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectBiển Đôngvi
dc.subjectAn ninhvi
dc.subjectXung độtvi
dc.titleViệt Nam và Biển Đông hiện trạng và khuynh hướngvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 4(128) – 2012-
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.