Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72991
Title: Quản trị đa văn hóa: thách thức của hội nhập quốc tế
Authors: Trần Văn Hưng, Hồ Thanh Hảo
Lương Nhân Thiên
Keywords: Quản trị đa văn hóa
Hội nhập quốc tế
Đa văn hóa
Abstract: Bài viết xem xét khuôn khổ lý thuyết các khía cạnh văn hóa của Hofstede để hiểu biết tốt hơn về thái độ và chuẩn mực về hành vi văn hóa quốc gia, những thách thức liên quan đến sự khác biệt văn hóa cho các nhà quản lý quốc tế.
Issue Date: 2022-09
Type: Bài trích
Extent: 3 tr, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tháng 9 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD619.22_Quản trị đa văn hóa tt của hội nhập qt.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.