Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73017
Title: Áp dụng pháp luật trong việc đánh giá tính hợp pháp về thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Authors: Lê Thu Hằng
Keywords: Áp dụng pháp luật
Quyết định xử phạt
Vi phạm hành chính
Abstract: Bài viết đề cập đến một khía cạnh đánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chính trong việc xử phạt vi phạm hành chính là vấn đề thẩm quyền.
Issue Date: 2010-05
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 5 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat.5.10.Ap dung phap luat_danh gia_tham quyen_XPVPHC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 758,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.