Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73023
Title: Chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo
Authors: Luyện Thị Hồng Hạnh, Vũ Thị Thủy
Keywords: Chính sách tôn giáo
Công tác tôn giáo
Tôn giáo
Abstract: Bài viết trình bày chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng Nhà nước về công tác tôn giáo; Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.
Issue Date: 2022-10
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước tháng 10 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN10.22_Csach pl của Đảng và NN về ctac tôn giáo.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.