Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73033
Title: Giao tiếp, ứng xử trên môi trường mạng
Authors: Lê Thị Thu Thủy
Keywords: Giao tiếp
Ứng xử
Môi trường mạng
Mạng xã hội
Email
Abstract: Bài viết chia sẻ một số kỹ năng cơ bản về giao tiếp, ứng xử và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong môi trường mạng hiện nay.
Issue Date: 2022-10
Type: Bài trích
Extent: 4 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước tháng 10 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN10.22_Giao tiếp ứng xử trên mt mạng.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.