Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73036
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Hải Hoàng Đức-
dc.date.issued2022-10-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73036-
dc.description.abstractBài viết đề xuất giải pháp về xây dựng chính quyền cấp tỉnh kiến tạo, liêm chính, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn-
dc.format.extent5 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Quản lý nhà nướcvi
dc.subjectChính phủvi
dc.subjectChính quyền cấp tỉnhvi
dc.subjectKiến tạovi
dc.subjectLiêm chínhvi
dc.subjectPhục vụ nhân dânvi
dc.titleMột số giải pháp xây dựng chính quyền cấp tỉnh kiến tạo, liêm chính, phục vụ nhân dânvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Quản lý nhà nước tháng 10 năm 2022-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.