Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73056
Title: Một số vấn đề cần quan tâm về tổ chức bộ máy của HĐND và cơ quan giúp việc của HĐND cấp tỉnh khi triển khai luật tổ chức chính quyền địa phương (Tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang)
Authors: Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang
Keywords: Hội đồng nhân dân
Tỉnh thành phố trực Trung ương
Đại biểu Hội đồng nhân dân
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Chính quyền địa phương
Hà Giang
328.597 K600y
Abstract: Tham luận trình bày về thực trạng tổ chức bộ máy HĐND cấp tỉnh; thực trạng tổ chức bộ máy cơ qua giúp việc HĐND tỉnh; một số vấn đề cần quan tâm về tổ chức bộ máy của HĐND cấp tỉnh và cơ quan giúp việc của HĐND cấp tỉnh; các kiến nghị cụ thể.
Issue Date: 2016
Type: Tham luận
Extent: 749-751 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.