Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73096
Title: Thị trường du lịch nội địa ở Việt Nam: Tiềm năng và triển vọng phát triển
Authors: Phạm Hồng Thái
Keywords: Du lịch nội địa
Thị trường du lịch
Việt Nam
Abstract: Bài viết đề cập đến các nội dung về Tiềm năng phát triển du lịch nội địa ở Việt Nam; Thực trạng du lịch nội địa của Việt Nam; Định hướng du lịch nội địa của Việt Nam; Giải pháp phát triển thị trường khách du lịch nội địa
Issue Date: 2022-09-14
Type: Bài trích
Extent: 10 tr, pdf
Method: BVCG_Xin ý kiến chuyên gia về KTVN phục vụ Diễn đàn KT 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • BVCG_Pham Hong Thai_Dien dan Kinh te_2022_Vu KT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 790,11 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.