Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73204
Title: Một số góp ý lần 1 đối với dự thảo đề án "Tăng cường chất lượng, nâng cao năng lực hoạt động Đại biểu Quốc hội, nhất là Đại biểu Quốc hội chuyên trách"
Authors: Tô Văn Hòa
Keywords: Kỹ năng hoạt động
Năng lực
Đại biểu Quốc hội
Đại biểu Quốc hội chuyên trách
Abstract: Bài viết trình bày góp ý dự thảo Đề án “Tăng cường chất lượng, nâng cao năng lực hoạt động của Đại biểu Quốc hội, nhất là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách”
Issue Date: 2022-08-17
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 3 tr, pdf
Method: BVCG_Góp ý kiến dự thảo đề án “Nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử, Ban Công tác đại biểu
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8. BVCG_To Van Hoa_Gop y De an NCNL_17.8.2022_TTBD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 176,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.